เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สมชาย ล้วนประเสริ

โรงเรียนบ้านวังจรเข้

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

1. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนที่จะเข้าไปศึกษาในเอกสารการสอน

2. ทำการศึกษาเอกสารการสอน ทำใบงาน

3. ทดสอบหลังเรียน