เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ม.1 ภาค 1/58

ปรีดา ยะธิมา

โรงเรียนจักรคำคณาทร

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ม.1 ภาค 1/58