ผู้สอน
ชาญยุทธ มีโพธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ง30245 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15318

สถานศึกษา

โรงเรียนวัดสิงห์


คำอธิบายชั้นเรียน