ผู้สอน
นาย ณรงค์ศักดิ์ จันทะรักษา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.3/1 (คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง20205)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15379

สถานศึกษา

โรงเรียนพังเคนพิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา คอมพิวเตอร์ 5 รหัส ง20205


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.