การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.1/1
ผู้สอน

จักรพันธ์ จันทร์หนูฤทธิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.1/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15401

สถานศึกษา
โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.1/1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.