การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้น ม.3/1

จักรพันธ์ จันทร์หนูฤทธิ์

โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้น ม.3/1