การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้น ม.3/2

จักรพันธ์ จันทร์หนูฤทธิ์

โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ม.3/2