เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การนำเสนอข้อมูลแบบสื่อผสม ชั้น ม.6/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จักรพันธ์ จันทร์หนูฤทธิ์

โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง

รายวิชาเพิ่มเติม การนำเสนอข้อมูลแบบสื่อผสม กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6