มัธยมศึกษาปีที่ 1

ทินกรณ์ สีแสด

โรงเรียนบ้านผักหย่า

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา คอมพิวเตอร์ (power point -Excel)