ห้องเรียนดนตรี-นาฏศิลป์ Online ป.5/4 ปีการศึกษา 2558
ผู้สอน

คุณครู บุษยมาศ หีบเพชร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนดนตรี-นาฏศิลป์ Online ป.5/4 ปีการศึกษา 2558

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15512

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลระนอง

คำอธิบายชั้นเรียน

ดนตรี-นาฏศิลป์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.