ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ศจี เพิ่มพูล

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ