ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว ศจี เพิ่มพูล

โรงเรียนสตรีทุ่งสง

รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ