ผู้สอน
นางสาว รินทร์ลัดดา เกินแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1/11


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15549

สถานศึกษา

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา ข้อมูลและสารสนเทศ ม.1/11