ไมโครคอมพิวเตอร์ปวช.3 อิเล็กทรอนกส์
ผู้สอน

ศุภวรรณ ภัทรคุปต์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ไมโครคอมพิวเตอร์ปวช.3 อิเล็กทรอนกส์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15566

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ระบบฏิการเบื้องต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.