เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ประวัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยง วิธีการเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำ การเลี้ยงสัตว์น้ำ ปุ๋ยและการใช้ โรคสัตว์น้ำ และการป้องกันกำจัด การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการลำเลียง

History of Aquaculture in Thailand, Introduction to Aquaculture, breeding, nursing and rearing techniques, fertilization, aquatic animal diseases and their control, harvesting and transportation