ผู้สอน
นาง นพรัตน์ สุวรรณโณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การบัญชีชั้นสูง1158


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15664

สถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา


คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปี57