การสร้างแอนิเมชั่นด้วย Flash
ผู้สอน

นาย สิทธิชัย ทิพย์สิงห์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การสร้างแอนิเมชั่นด้วย Flash

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15684

สถานศึกษา
โรงเรียนสตรีศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างภาพเคลื่อนไหว ด้วยเทคนิคต่างๆ จากง่ายๆ ไปยากตามลำดับ ด้วยโปรแกรม Flash


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.