homeมัธยมศึกษาปีที่6 รายวิชาฟิสิกส์5
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่6 รายวิชาฟิสิกส์5

ผู้สอน
นาย เสน่ห์ สายต่างใจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่6 รายวิชาฟิสิกส์5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
157

สถานศึกษา
โรงเรียนเถินวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนที่เข้าเรียนรู้จะต้องร่วมแสดงความคิดเห็นและส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายจึงจะถือว่าผ่านการประเมินการใช้สื่อชุดนี้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)