มัธยมศึกษาปี่ที่ 4/2

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เฉพาะมัธยมศึกษาปี่ที่ 4/2 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม เท่านั้น