ผู้สอน
วัชรีกุล สำเภาพล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

หน้าที่พลเมือง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15816

สถานศึกษา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้


คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนม.4/1