พท 21001 ภาษาไทย
ผู้สอน

นาย อาธิป บูสา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
พท 21001 ภาษาไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15821

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทย ระดับ ม.ต้น 3 หน่วยกิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.