homeโรงเรียนต้นแบบด้านการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
personperson_add
โรงเรียนต้นแบบด้านการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

ผู้สอน
ดร. กฤษดา กรุดทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
โรงเรียนต้นแบบด้านการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1583

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

โครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศตามปรัชญาการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)