เคมี ม.5
ผู้สอน

อุมา บุญเทียบ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เคมี ม.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15859

สถานศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

คำอธิบายชั้นเรียน

ปริมาณสารสัมพันธ์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.