วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ผู้สอน

ชวลิต ตะกรุดเงิน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
15895

สถานศึกษา
โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.