คณิตศาสตร์ ป.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กานต์ชนิด นิยมลาภ

โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี

เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง