อบรม3
ผู้สอน

เนตรนภา แซ่หลี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
อบรม3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16017

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

คำอธิบายชั้นเรียน

อบรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.