วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้สอน

ศราวุธ พันธุ์ชัย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16033

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับวิชานวัตกรรมฯ รุ่น 1 กลุ่ม 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.