ภาษาไทย (ปฐมวัย)

นางสาวกมลลักษณ์ วงศาสุวรรณ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับเด็กพิการ