ผู้สอน
นราธิป จินดาพิทักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

892-351 English in Social Context


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16063

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

English in Social Context