เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

326-205 Medical Microbiology in Dentistry 1/58

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา: ภูมิคุ้มกันวิทยาพื้นฐาน เซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องของระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันในระบบเยื่อเมือกและช่องปาก โรคและพยาธิสภาพที่เกิดจากภูมิคุ้มกัน เทคโนโลยีของภูมิคุ้มกันวิทยาที่ประยุกต์ในงานทันตกรรม สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และพันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และปรสิตที่สำคัญทางการแพทย์

วัตถุประสงค์รายวิชา: นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับวิทยาภูมิคุ้มกัน เซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องของระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันในระบบเยื่อเมือกและช่องปาก โรคและพยาธิสภาพที่เกิดจากภูมิคุ้มกัน และสมบัติ สรีระวิทยา พันธุกรรมของแบคทีเรีย แบคทีเรียที่สำคัญทางการแพทย์และทันตกรรม และไวรัส เชื้อรา และปรสิตที่สำคัญทางทันตกรรม และโรคติดเชื้อทางระบบทันตกรรม