ผู้สอน
วิฑูรย์ สังฆรักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

507 Photo for Relaxation


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16082

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

การถ่ายภาพเพื่อการผ่อนคลาย