เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CC-101 Web Hacking and Security Workshop

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การตรวจสอบและแก้ปัญหาความมั่นคงปลอดภัยของบริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

  1. ทบทวนความรู้ การใช้งานคำสั่งพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับผู้ดูแลระบบ Web Server เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และจัดการกับความปลอดภัยของบริการ
  2. แบ่งปันประสบการณ์การตรวจสอบและเฝ้าระวังบริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในด้านความปลอดภัยต่างๆ
  3. ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบ Web Server ที่ถูกเจาะ และ ทดสอบเจาะระบบ ด้วยคำสั่งพื้นฐาน ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Linux และ

http://sysadmin.psu.ac.th/2014/01/10/web-hacking-a...