เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

326-503 Essential Immunology and Molecular Biology 1/59

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร

วัน-เวลา : วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00-15.00 น. และ วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น.

หัวข้อ :

1. Gene transfer and transposon

2. PCR and applications

3. Bioinformatics