เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สุนทรียสนทนาในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 58

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

หลักเบื้องต้นของการสื่อสาร สุนทรียสนทนาในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล พัฒนาทักษะการสื่อสารแบบสุนทรียสนทนาในชีวิตประจำวัน