ผู้สอน
นาง สุนิดา อรรถอนุชิต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

สุนทรียสนทนาในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล 58


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16115

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

หลักเบื้องต้นของการสื่อสาร สุนทรียสนทนาในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล พัฒนาทักษะการสื่อสารแบบสุนทรียสนทนาในชีวิตประจำวัน