เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเเสดงพื้นเมือง 4 ภาคของไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กฤติกร บุญมี

อิสลามวิทยาลัยเเห่งประเทศไทย

รายวิชาศิลปะพื้นฐาน ในเนื้อหาสาระวิชานาฏศิลป์ไทย หัวเรื่องการเเสดงพื้นเมือง 4 ภาคของไทย ครอบคลุมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับลักษณะของการเเสดงพื้นเมืองทั้ง 4 ภาคของไทยทั้งดนตรี การเเต่งกายเเละอิทธิพลที่มีผลต่อการกำเนิดการเเสดง