การเเสดงพื้นเมือง 4 ภาคของไทย

กฤติกร บุญมี

อิสลามวิทยาลัยเเห่งประเทศไทย

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาศิลปะพื้นฐาน ในเนื้อหาสาระวิชานาฏศิลป์ไทย หัวเรื่องการเเสดงพื้นเมือง 4 ภาคของไทย ครอบคลุมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับลักษณะของการเเสดงพื้นเมืองทั้ง 4 ภาคของไทยทั้งดนตรี การเเต่งกายเเละอิทธิพลที่มีผลต่อการกำเนิดการเเสดง