วิชาการบัญชีต้นทุน 2 ระดับ ปวส. 2

วาสิฏฐี ดิษฐสาคร

วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน