ผู้สอน
นางสาวกมลทิพย์ จั่นพานทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16206

สถานศึกษา

โรงเรียนวัดเทียนถวาย


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่1