ผู้สอน
ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Fishes in Coastal Ecosystem


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16240

สถานศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล