ผู้สอน
นาย สมชาย ทุมอาริยะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ม.2 หน้าที่พลเมือง (สำเนา)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16284

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านบางลาด


คำอธิบายชั้นเรียน

หน้าที่พลเมือง ม.2 ร.ร.บ้านบางลาด ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร สพป.กพ.1