homeวิชาการงานอาชีพ
personperson_add
วิชาการงานอาชีพ

ผู้สอน
นาย ทูล บุญโสภิณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาการงานอาชีพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
163

สถานศึกษา
วิมุตยาราม

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการงานอาชีพcheeky


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)