เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

434-111 Principle of Economics-1-2558

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิด หลักการทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์และอุปทาน การกำหนดราคาและผลผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้ผลิต ลักษณะของตลาดประเภทต่างๆ รายได้ประชาชาติเบื้องต้น เงิน การธนาคารและนโยบายการเงิน การคลังสาธารณะและนโยบายการคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศ ดุลการชำระเงิน เงินเฟ้อ เงินฝืด