เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒/๑

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาว เจนจิรา ทองตัน

โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

นางสาว เจนจิรา ทองตัน ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ ๒/๑

โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว หนึ่งเดียวที่เราภูมิใจ