ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒/๑

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นางสาว เจนจิรา ทองตัน ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ ๒/๑

โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว หนึ่งเดียวที่เราภูมิใจ