ชั้นปฐมวัยปีที่ ๒/๑

เจนจิรา ทองตัน

โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว

คำอธิบายชั้นเรียน

นางสาว เจนจิรา ทองตัน ครูประจำชั้นปฐมวัยปีที่ ๒/๑

โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว หนึ่งเดียวที่เราภูมิใจ