อบรม Flipped Classroom @ บำรุงราษฎร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับใช้เพื่ออบรมFlipped Classroom @ PSU July 3 นี้ค่ะ