คอมพิวเตอร์ ม.3


ผู้สอน
นาย อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 10 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์ ม.3

รหัสวิชา
164

สถานศึกษา
โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน

คำอธิบายวิชา

เตรียมความพร้อมก่อนเรียนต่อ ม.4


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books