คอมพิวเตอร์ ม.3

อวิรุทธ์ เหมานุรักษ์

โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน

คำอธิบายชั้นเรียน

เตรียมความพร้อมก่อนเรียนต่อ ม.4