เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ทิพวิมล ชมภูคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

7042420 -1
พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตร ยังไม่ระบุภาควิชา
หน่วยกิต 3 (2-2-5)