homeมัธยมศึกษาปีที่1/2
person
มัธยมศึกษาปีที่1/2

ผู้สอน
นาย สุริยาวุฒิ นาสว่าง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่1/2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1645

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

มีนักเเรียนทั้งหมด 23 คน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)