มัธยมศึกษาปีที่1/2

คำอธิบายชั้นเรียน

มีนักเเรียนทั้งหมด 23 คน