มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

คำอธิบายชั้นเรียน

มีนักเรียน 35 คน