homeมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ผู้สอน
นาย สุริยาวุฒิ นาสว่าง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1647

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มีนักเรียน 35 คน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)