มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

คำอธิบายชั้นเรียน

มีนักเรียน 35 คน