มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มีนักเรียน 35 คน