ผู้สอน
ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นักศึกษา Logisitc ภาค 1/2558)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16474

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการทำธุรกิจระหว่างประเทศ และธุรกิจข้ามชาติ