ผู้สอน
ยูดา เจะโวะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

19107


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
16526

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน