เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

441-425 Strategic Human Resource Development

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์